تو این چند سال همیشه آرزوی این داشتم که بتونم در محیط کار کاملا اختصاصی خودم مشغول بشم. منظورم از کاملا اختصاصی، حس مالکیت نیست! بیشتر به بحث کاربرد پذیریش کار دارم. به عنوان یک برنامه نویس، محیط کاری می پسندم که به اندازه کافی تنگ و تاریک باشه تا بتونم بهتر تمرکز کنم. انبار آپارتمان‌م دقیقا این ویژگی ها را داشت. به همین علت از یکسال پیش برنامه‌ریزی کردم تا بتونم زودتر به یک محیط دنج تبدیلش کنم.