برای رسیدن به نقاط قوت و یا حذف کردن نقاط ضعف و منفی از چالش ها استفاده می‌کنم. خلاصه گزارش چالش‌هایم را در این صفحه به اشتراک خواهم‌ گذاشت..:: چالش سلامتی ::.

توضیح چالش: کاهش وزن یکی از اهداف تعیین شده کوتاه مدت بوده که برای رسیدن به ‌آن به این چالش نیازمندم.
شروع چالش: ۱۴ بهمن ۹۶ وزن: ۹۵کیلوگرم
پایان چالش: ۲۹ اسفند ۹۶
آخرین وضعیت چالش: روز اول


توضیح چالش: خواب اول شب و سحرخیزی یکی از اهداف مهمی که برای رسیدن به آن، از این چالش استفاده می‌کنم.
شروع چالش: ۲۰ بهمن ۹۵
پایان چالش: ۱ اردیبهشت ماه ۹۶
آخرین وضعیت چالش: از امروز شروع می‌شود.


توضیح چالش: نگارش روزانه ۲ صفحه از ترجمه قرآن با خط تحریری با عنوان ادا کردن بخشی از پیمان ازدواج
شروع چالش: ۱ فروردین ۱۳۹۶
پایان چالش: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
آخرین وضعیت چالش: سومین برنامه چالش و نگارش ۶صفحه از ترجمه قرآن