در این قسمت از بنولوژی می‌خوام به فهرست علایق‌م بپردازم! علایق عمومی مانند کتاب و سریال تا مهارت های تخصصی جزو این فهرست خواهند بود.


فهرست کتاب‌های من:

 • کتاب‌های با موضوع داستان و رمان
  • کتاب قلعه حیوانات از جرج اورول -> توصیه میشه
  • کتاب 1984 از جرج اورول -> در نوبت مطالعه
  • کتاب پیامبر و دیوانه از جبران خلیل جبران -> در نوبت مطالعه
  • کتاب صدسال تنهایی از گابریل مارکز -> توصیه میشه
  • کتاب هملت از شکسپیر -> در نوبت مطالعه
  • کتاب خواجه تاجدار از ژان گوره -> در نوبت مطالعه
  • کتاب خداوند الموت حسن صباح -> توصیه میشه
  • کتاب رمان چشم‌هایش از بزرگ علوی -> توصیه میشه
  • کتاب شوهر آهو خانم از علی‌محمد افغانی -> در نوبت مطالعه
  • مجموعه آثار جلال آل احمد -> هنوز نتوستم ارتباط خوبی باهاشون برقرار کنم :(
  • بوف کور از صادق هدایت -> 3بار خوندم و هیچی نفهمیدم :))
 • کتاب‌های تخصصی
  • گام‌های مدیریت موفق پروژه -> توصیه میشه
  • هندبوک مدیریت استرس  -> در نوبت مطالعه
  • هندبوک مدیریت مثبت جلسات -> در نوبت مطالعه
  • هندبوک آداب ایمیل -> توصیه میشه
  • هندبوک مدیریت شغلی -> در نوبت مطالعه
  • هندبوک مدیریت موفق گروه‌ها -> در نوبت مطالعه
  • کتاب نقشه‌های ذهنی برای کسب و کار
  • کتاب استاد عشق -> توصیه میشه
  • کتاب آشتی با الکترونیک
  • مرجع آموزش گام به گام الکترونیک
  • کتاب راز لکنت زبان
  • مجموعه کتاب‌های تخصصی توسعه وب
  • مجموعه کتاب های تخصصی گرافیک
  • مجموعه کتاب های گردشگری
  • مجموعه کتاب‌های شعر و ادبیات
  • مجموعه کتاب‌های مدیریتی و روانشناسی

فهرست فیلم‌ها و سریال‌های موردعلاقه