بِنولوژی چیست؟

بن اسم مستعار من در این وبلاگ‌ است و logy به معنای مطالعه است. بِنولوژی جایی که من از زندگیم گزارش تهیه می‌کنم تا بتوانم میزان پیشرفت‌م در زندگی رو متوجه بشوم. امیدوارم، این روش از تهیه مستندات، به چارچوبی استاندارد برای خلق سبک‌زندگی افراد تبدیل شود.


چرا بِنولوژی؟

گاهی اوقات چنان در روزمرگی‌ها غرق می‌شویم که فراموش می‌کنیم چه‌کسی هستیم. چرا به دنیا آمده‌ایم و در زمان مرگ‌، چقدر از دنیایی که ساختیم راضی بودیم و چه اثری روی محیط اطرافمان گذاشتیم. 

امیدوارم این وبلاگ کمک کند تا بتوانم خود خودم را بشناسم. اهدافم رو پیدا کنم و متوجه آرزوهایم شوم.

قوانین بِنولوژی:

  • این وبلاگ فقط ساعت ۶صبح و ۱۰شب بروزرسانی میشه.
  • فهرست اهداف ماهانه بروزرسانی میشه.
  • فهرست آرزوها هر دوهفته بروزرسانی میشه.
  • نکات خصوصی و محرمانه * می‌شوند.
  • نام اشخاص مستعار است.
  • اعتقادات من، فقط برای خودمه و اگر چیزی در اینجا نوشته میشود فقط برای شناخت بیشتر خودم است.
  • مخاطب خاص این وبلاگ خودمم. این وبلاگ قرار نیست برای کسی بنویسم.
  • لحن وبلاگ می‌تونه رسمی یا عامیانه و جتی بی‌ادبانه باشه. پیشاپیش معذرت می‌خواهم.
  • اگر پست رمزگذاری شده. یعنی قرار نیست جزو خودم کسی مطالعه‌ش کند. لطفا درخواست رمز نفرمایید.