الان که دارم پست می‌ذارم. دریا اینقد صاف نیست، هوا هم اینقد آفتابی نیست! اتفاقا از سوز سرما دارم به خودم می‌پیچم. جدال گرما شوفاژ و سوز و سرمای درزهای پنجره، شوفاژ ۳-۰ عقبه. از پشت‌سرم چنان سوزی‌میاد که انگار روی قله کلیمانجارو وایستادم. دیشب  و امروز صبح حسابی گند زدم به چالش سحرخیزی. کلا دیروز روزم نبود. با این‌حال ناامید نیستم. به یاری خدا امروز یک گام بزرگ در پروژه po برخواهم داشت.

پ.ن: به مسئول مرکز رشد اطلاع میدم که هوا سرده، میگه خودمون هم سردمونه. فکر کنم همزادپنداری کرد! 

فهرست کارهای امروز:

  • ادامه کار روی پروژه po
    • ترجمه بخش مدیریت
    • نوشتن پوسته بوت استرپ
    • ادامه کار روی درگاه زرین پال
  • تماس با خواهر برای روشن شدن تکلیف سایت