عکاسی یکی از بزرگ‌ترین علاقه‌هام بعد از کدنویسی و برنامه‌نویسی محسوب می‌شود. از این پس فی‌مابین پست‌ها، کالکشن‌هایی از عکاسی ‌های تفریحی و تجاری خودم را قرار خواهم داد. اولین پست عکاسی هم مربوطه به کالکشن زیتون خواهد بود. تصاویر در تابستان ۹۶ و در شهر بابلسر به سفارش یکی از شرکت‌های تولیدکننده زیتون گرفته شده اند.