یکی از موارد مهم که همیشه برام باعث افتخار بوده خط خوب یا همون خوش‌خطیه! تمرین خوش‌خطی رو از دوران ابتدایی شروع کردم و تا امروز بهترین سرگرمی، تمرین انواع خط های ریز مثل تحریری و ثلت و معلی و ... بوده. البته با اینکه اطرافیانم بهم لطف دارن و از دست‌خطم تعریف می‌کنند اما به نظر خودم هنوز برای تمرین، ممارست و آموزش بیشتر جا دارم و این راه ادامه دارد. خدایا برای این موهبتی که در اختیارم گذاشتی شکرت!
پ.ن: احتمالا بزودی تکمیل مهارت‌های خط‌خوش به فهرست اهداف کوتاه مدت اضافه خواهد شد.
پ.ن: این پست و تمام پست‌هایی که در دسته نقاط‌قوت یا نقاط‌ ضعف قرار دارند، صرفا برای شناخت خودم و برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از آن‌ها در زندگی روزمره و یا دست‌یابی به اهداف تعیین شده است.