بهمن ۹۶ به واسطه یکی از دوستان برای طراحی وب‌سایت و عکاسی از محصولات یک کارخانه آرد در استان مازندران، دعوت به همکاری شدیم. کاتالوگ کارخانه قدیمی بود و با توجه به عوض شدن بسته‌بندی‌ها و تغییر خط تولید و همچنین تولید محتوا، برای وب‌سایت، شروع پروژه عکاسی لازم می‌نمود.
در پروژه عکاسی، چالش های جدی داشتیم! از چاپ نامناسب روی بعضی کیسه‌ها گرفته تا آماده نبودن پرسنل برای عکاسی! البته فراموش کردن سه‌پایه دوربین و فون هم خودش داستانی داشت. بماند که کیسه‌های آرد، با توجه به ظاهر سنگین و نافرمش! کلا سوژه مناسبی برای عکاسی نیست! با این اوصاف در روز اول پروژه، فقط موفق شدیم عکس‌هایی تست بگیریم. کالکشن امروز، تنها اتودی برای پروژه نهایی می‌باشد.